PÖYTÄKIRJAT

Yhdistyslain (31§) mukaan kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus pyynnöstä saada nähdä yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. Kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään kaksi kokouksessa sitä varten valittua henkilöä tarkistaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan. Myös yhdistys itse voi hyväksyä pöytäkirjan.

Haluamme Vesossa tehdä toiminnastamme mahdollisimman läpinäkyvää jäsenistöllemme ja antaa jokaiselle mahdollisuuden tarkastella, mistä asioista yhdistyksessä päätetään. Pöytäkirjoissa on koostettuna kokouksissa päätetyt asiat, tulevien tapahtumien suunnitelmat, yhdistyksemme varallisuustilanne sekä muut ajankohtaiset aiheet.