Hallitus

Yhdistyslain 35§:n mukaan jokaisella yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.

Veson hallituksen tavoitteena on unohtumattomien tapahtumien järjestämisen lisäksi vakiinnuttaa ja ylläpitää osakuntien asemaa ja kulttuuria sekä tarjota opiskelijoille vaihtoehto perinteisten ainejärjestöjen rinnalla. Hallitus edustaa jäsenistöä ja on mukana luomassa ikumuistoisia kokemuksia ja hetkiä jäseniensä opiskeluaikoina. Tämän vuoksi haluamme jatkuvasti kehittyä ja kehittää myös toimintaamme paremmaksi ja jäseniemme näköisemmäksi. Kaikki palaute ja kehitysehdotukset toimintaan liittyen ovat enemmän kuin tervetulleita. Palautetta voit rohkeasti antaa Anna palautetta -sivulla.

Hallitushaku avautuu vuosittain marraskuussa ja uudet toimijat hallitukseen valitaan viimeistään joulukuussa pidettävässä jäsenistön kokouksessa.

vuoden 2021 hallitus

PUHEENJOHTAJA

Emma Elimäki

puheenjohtaja@vesory.fi

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu hallituksen johtaminen, kokousten koolle kutsuminen sekä Veson juoksevien asioiden hoitaminen. Toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen ovat myös tärkeä osa pestiä.

vARAPUHEENJOHTAJA

Laura Keistinen

varapuheenjohtaja@vesory.fi

Varapuheenjohtaja toimii yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja sijaistaa tätä tarvittaessa. Varapuheenjohtaja jakaa paljon tehtäviä myös muiden hallituslaisten kanssa.

SIHTEERI

Emma Lehtonen

sihteeri@vesory.fi

Sihteerin vastuualueisiin kuuluu kokousten pöytäkirjojen laatiminen, esityslistojen valmistelu sekä jäsenrekisterin ylläpitäminen. Myös sähköpostilista ja jäsenkirjeet ovat sihteerin vastuulla.

YRITYSSUHDEVASTAAVA

Venla Rouhiainen

yrityssuhteet@vesory.fi

Yrityssuhdevastaava ylläpitää yhteistyösuhteita ja nappaa parhaat diilit Veson jäsenille.

TALOUSVASTAAVA

Julian Herring

talous@vesory.fi

Talousvastaava vastaa Veson taloudesta, kuten kirjanpidosta, maksuliikenteestä, talousarviosta sekä tilinpäätöksestä. Myös kaikki pankkiasiat kuuluvat rahastonhoitajan hommiin.

Viestintävastaava

Vilja Tallgren

viestinta@vesory.fi

Viestintävastaava vastaa Veson sometileistä, visuaalisesta yleisilmeestä sekä nettisivuista. Lisäksi sisäisen viestinnän kehittäminen kuuluu tähän pestiin.

ProjektivasTAAVAT

Tiina Saukko ja Mariela Krokfors

projekti@vesory.fi

Projektivastaavat ovat vastuussa Veson tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. He hoitavat myös yhteydenpitoa muiden tapahtumajärjestäjien välillä.

Tietosuojavastaava

Lassi Kapanen

it@vesory.fi

Tietosuojavastaava huolehtii muun muassa GDPR:n toteutumisesta ja muista tietoturvaan liittyvistä asioista.

toimihenkilöt 2021

Jäseniltavastaava

Julia Ripatti

jasenillat@vesory.fi

Jäseniltavastaava on vastuussa kuukausittaisten jäseniltojen järjestämisestä yhdessä projektivastaavien kanssa.

Veso Media -vastaava

Sara Güven

vesomedia@vesory.fi

Veso Media -vastaava suunnittelee ja toteuttaa sisältöä Veso Mediaan yhdessä viestintävastaavan kanssa.

Kansikuvan valokuvaaja: Michael Walden, hallituksen kuvat: Viivi Hinssa