Hallitus

Yhdistyslain 35§:n mukaan jokaisella yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä. 

VESOn hallituksen tavoitteena on unohtumattomien tapahtumien järjestämisen lisäksi vakiinnuttaa ja ylläpitää osakuntien asemaa ja kulttuuria sekä tarjota opiskelijoille vaihtoehto perinteisten ainejärjestöjen rinnalla. Hallitus edustaa jäsenistöä ja on mukana luomassa ikumuistoisia kokemuksia ja hetkiä jäseniensä opiskeluaikoina. Tämän vuoksi haluamme jatkuvasti kehittyä ja kehittää myös toimintaamme paremmaksi ja jäseniemme näköisemmäksi. Kaikki palaute ja kehitysehdotukset toimintaan liittyen ovat enemmän kuin tervetulleita. Palautetta voit rohkeasti antaa Anna palautetta -sivulla

Hallitushaku avautuu vuosittain marraskuussa ja uudet toimijat hallitukseen valitaan viimeistään joulukuussa pidettävässä jäsenistön kokouksessa. 

vuoden 2023 hallitus 

PUHEENJOHTAJA

Viivi Myllykoski

puheenjohtaja@vesory.fi

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu hallituksen johtaminen, kokousten koolle kutsuminen sekä VESOn juoksevien asioiden hoitaminen. Toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen ovat myös tärkeä osa pestiä.

vARAPUHEENJOHTAJA

Kaisa Ikäläinen

varapuheenjohtaja@vesory.fi

Varapuheenjohtaja toimii yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja sijaistaa tätä tarvittaessa.  Varapuheenjohtaja jakaa paljon tehtäviä myös muiden hallituslaisten kanssa.

SIHTEERI

Juhani Tossavainen

sihteeri@vesory.fi

Sihteerin vastuualueisiin kuuluu kokousten pöytäkirjojen laatiminen, esityslistojen valmistelu sekä jäsenrekisterin ylläpitäminen. Myös sähköpostilista ja jäsenkirjeet ovat sihteerin vastuulla.

YRITYSSUHDEVASTAAVA

Miro Myrttinen

yrityssuhteet@vesory.fi

Yrityssuhdevastaava ylläpitää yhteistyösuhteita ja nappaa parhaat diilit VESOn jäsenille.

TALOUSVASTAAVA

Janette Virkkunen

talous@vesory.fi

Talousvastaava vastaa VESOn taloudesta, kuten kirjanpidosta, maksuliikenteestä, talousarviosta sekä tilinpäätöksestä. Myös kaikki pankkiasiat kuuluvat talousvastaavan hommiin.

Viestintävastaava

Henrik Seppä-Lassila

viestinta@vesory.fi

Viestintävastaava vastaa VESOn sometileistä, visuaalisesta yleisilmeestä sekä nettisivuista. Lisäksi sisäisen viestinnän kehittäminen kuuluu tähän pestiin.

ProjektivasTaava

Sara Airola

projekti1@vesory.fi

Projektivastaava on vastuussa VESOn tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän hoitaa myös yhteydenpitoa muiden tapahtumajärjestäjien välillä.

Jäseniltavastaava

Heidi Mattila

jasenillat@vesory.fi

Jäseniltavastaava on vastuussa kuukausittaisten jäseniltojen järjestämisestä yhdessä projektivastaavan kanssa.

toimihenkilöt 2023

Viestintätoimihenkilö

Vilja Viertola

viestinta@vesory.fi

Viestintätoimihenkilöt toteuttavat yhdessä viestintävastaavan kanssa VESOn viestintää tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Viestintätoimihenkilö

Isabella Salminen

viestinta@vesory.fi

Viestintätoimihenkilöiden tehtäviin kuuluu mm. suunnitella ja toteuttaa VESOn sosiaalisen median sisältöjä yhdessä viestintävastaavan kanssa.

Viestintätoimihenkilö

Valtteri Vuolle

viestinta@vesory.fi

Viestintätoimihenkilöiden tehtäviin kuuluu myös VESOn nettisivujen ylläpito ja tapahtumamerkkien suunnittelu yhdessä viestintävastaavan kanssa.

Tapahtumatoimihenkilö

Nicholas Koskinen

projekti2@vesory.fi

Tapahtumatoimihenkilöiden tehtäviin kuuluu suunnitella ja valmistella tapahtumia yhdessä projektivastaavan kanssa.


Tapahtumatoimihenkilö

Samuel Pennanen

projekti2@vesory.fi

Tapahtumatoimihenkilöt huolehtivat tapahtumien käytännön järjestelyistä yhdessä projektivastaavan kanssa.

Tapahtumatoimihenkilö

Kansikuvan valokuvaaja: Michael Walden