Hallitus

Yhdistyslain 35§:n mukaan jokaisella yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.

Veson hallituksen tavoitteena on unohtumattomien tapahtumien järjestämisen lisäksi vakiinnuttaa ja ylläpitää osakuntien asemaa ja kulttuuria sekä tarjota opiskelijoille vaihtoehto perinteisten ainejärjestöjen rinnalla. Hallitus edustaa jäsenistöä ja on mukana luomassa ikumuistoisia kokemuksia ja hetkiä jäseniensä opiskeluaikoina. Tämän vuoksi haluamme jatkuvasti kehittyä ja kehittää myös toimintaamme paremmaksi ja jäseniemme näköisemmäksi. Kaikki palaute ja kehitysehdotukset toimintaan liittyen ovat enemmän kuin tervetulleita. Palautetta voit rohkeasti antaa Anna palautetta -sivulla.

Hallitushaku avautuu vuosittain marraskuussa ja uudet toimijat hallitukseen valitaan viimeistään joulukuussa pidettävässä jäsenistön kokouksessa.

vuoden 2022 hallitus

PUHEENJOHTAJA

Vilja Tallgren

puheenjohtaja@vesory.fi

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu hallituksen johtaminen, kokousten koolle kutsuminen sekä Veson juoksevien asioiden hoitaminen. Toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen ovat myös tärkeä osa pestiä.

vARAPUHEENJOHTAJA

Wiktoria Ripatti

varapuheenjohtaja@vesory.fi

Varapuheenjohtaja toimii yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja sijaistaa tätä tarvittaessa. Varapuheenjohtaja jakaa paljon tehtäviä myös muiden hallituslaisten kanssa.

SIHTEERI

Thomas Laakkonen

sihteeri@vesory.fi

Sihteerin vastuualueisiin kuuluu kokousten pöytäkirjojen laatiminen, esityslistojen valmistelu sekä jäsenrekisterin ylläpitäminen. Myös sähköpostilista ja jäsenkirjeet ovat sihteerin vastuulla.

YRITYSSUHDEVASTAAVA

Miika Vakkilainen

yrityssuhteet@vesory.fi

Yrityssuhdevastaava ylläpitää yhteistyösuhteita ja nappaa parhaat diilit Veson jäsenille.

TALOUSVASTAAVA

Emma Lehtonen

talous@vesory.fi

Talousvastaava vastaa Veson taloudesta, kuten kirjanpidosta, maksuliikenteestä, talousarviosta sekä tilinpäätöksestä. Myös kaikki pankkiasiat kuuluvat talousvastaavan hommiin.

Viestintävastaava

Milla Heininen

viestinta@vesory.fi

Viestintävastaava vastaa Veson sometileistä, visuaalisesta yleisilmeestä sekä nettisivuista. Lisäksi sisäisen viestinnän kehittäminen kuuluu tähän pestiin.

ProjektivasTAAVAT

Miro Myrttinen ja Rasmus Mäkelin

projekti@vesory.fi

Projektivastaavat ovat vastuussa Veson tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. He hoitavat myös yhteydenpitoa muiden tapahtumajärjestäjien välillä.

IT-Vastaava

Lauri Karjalainen

it@vesory.fi

Tietosuojavastaava huolehtii muun muassa GDPR:n toteutumisesta ja muista tietoturvaan liittyvistä asioista.

toimihenkilöt 2021

Jäseniltavastaava

Samuel Pennanen

jasenillat@vesory.fi

Jäseniltavastaava on vastuussa kuukausittaisten jäseniltojen järjestämisestä yhdessä projektivastaavien kanssa.

Somevastaava

Venla Heikonen

some@vesory.fi

Somevastaava suunnittelee ja toteuttaa VESOn sosiaalisen median sisältöjä yhdessä viestintävastaavan kanssa.

Veso Media -Vastaava

Katri Pulkkinen

vesomedia@vesory.fi

Veso Media -vastaava suunnittelee ja toteuttaa sisältöä Veso Mediaan yhdessä viestintävastaavan kanssa.

Kansikuvan valokuvaaja: Michael Walden