Hallitus

Yhdistyslain 35§:n mukaan jokaisella yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä. 

VESOn hallituksen tavoitteena on unohtumattomien tapahtumien järjestämisen lisäksi vakiinnuttaa ja ylläpitää osakuntien asemaa ja kulttuuria sekä tarjota opiskelijoille vaihtoehto perinteisten ainejärjestöjen rinnalla. Hallitus edustaa jäsenistöä ja on mukana luomassa ikumuistoisia kokemuksia ja hetkiä jäseniensä opiskeluaikoina. Tämän vuoksi haluamme jatkuvasti kehittyä ja kehittää myös toimintaamme paremmaksi ja jäseniemme näköisemmäksi. Kaikki palaute ja kehitysehdotukset toimintaan liittyen ovat enemmän kuin tervetulleita. Palautetta voit rohkeasti antaa Anna palautetta -sivulla

Hallitushaku avautuu vuosittain marraskuussa ja uudet toimijat hallitukseen valitaan viimeistään joulukuussa pidettävässä jäsenistön kokouksessa. 

vuoden 2024 hallitus 

PUHEENJOHTAJA

Kaisa Ikäläinen

puheenjohtaja@vesory.fi

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu hallituksen johtaminen, kokousten koolle kutsuminen sekä VESOn juoksevien asioiden hoitaminen. Toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen ovat myös tärkeä osa pestiä.

vARAPUHEENJOHTAJA

Nicholas Koskinen

varapuheenjohtaja@vesory.fi

Varapuheenjohtaja toimii yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja sijaistaa tätä tarvittaessa.  Varapuheenjohtaja jakaa paljon tehtäviä myös muiden hallituslaisten kanssa.

SIHTEERI

Jesse Horsma

sihteeri@vesory.fi

Sihteerin vastuualueisiin kuuluu kokousten pöytäkirjojen laatiminen, esityslistojen valmistelu sekä jäsenrekisterin ylläpitäminen. Myös sähköpostilista ja jäsenkirjeet ovat sihteerin vastuulla.

YRITYSSUHDEVASTAAVA

Mika Eronen

yrityssuhteet@vesory.fi

Yrityssuhdevastaava ylläpitää yhteistyösuhteita ja nappaa parhaat diilit VESOn jäsenille.

TALOUSVASTAAVA

Valtteri Vuolle

talous@vesory.fi

Talousvastaava vastaa VESOn taloudesta, kuten kirjanpidosta, maksuliikenteestä, talousarviosta sekä tilinpäätöksestä. Myös kaikki pankkiasiat kuuluvat talousvastaavan hommiin.

Viestintävastaava

Vilja Viertola

viestinta@vesory.fi

Viestintävastaava vastaa VESOn sometileistä, visuaalisesta yleisilmeestä sekä nettisivuista. Lisäksi sisäisen viestinnän kehittäminen kuuluu tähän pestiin.

ProjektivasTaava

Salla Waara

projekti1@vesory.fi

Projektivastaava on vastuussa VESOn tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän hoitaa myös yhteydenpitoa muiden tapahtumajärjestäjien välillä.

Jäseniltavastaava

Samuel Pennanen

jasenillat@vesory.fi

Jäseniltavastaava on vastuussa kuukausittaisten jäseniltojen järjestämisestä yhdessä projektivastaavan kanssa.

toimihenkilöt 2024

Viestintätoimihenkilö

Ulpu Ojutkangas

viestinta@vesory.fi

Viestintätoimihenkilöt toteuttavat yhdessä viestintävastaavan kanssa VESOn viestintää tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Viestintätoimihenkilö

Lauri Karjalainen

viestinta@vesory.fi

Viestintätoimihenkilöiden tehtäviin kuuluu mm. suunnitella ja toteuttaa VESOn sosiaalisen median sisältöjä yhdessä viestintävastaavan kanssa.

IT-VASTAAVA

Niilo Asikainen

it@vesory.fi

IT-vastaavan tehtäviin kuuluu VESOn nettisivujen ylläpito.

Tapahtumatoimihenkilö

Atte Nummila

projekti2@vesory.fi

Tapahtumatoimihenkilöiden tehtäviin kuuluu suunnitella ja valmistella tapahtumia yhdessä projektivastaavan kanssa.


Tapahtumatoimihenkilö

Miro Myrttinen

projekti2@vesory.fi

Tapahtumatoimihenkilöt huolehtivat tapahtumien käytännön järjestelyistä yhdessä projektivastaavan kanssa.

Tapahtumatoimihenkilö

Eelis Tuominen

projekti2@vesory.fi


Kansikuvan valokuvaaja: Michael Walden