Tervetuloa vuosikokoukseen 11.12.

Tervetuloa VESOn vuosikokoukseen maanantaina 11.12. klo 17.00 alkaen Vaasan yliopistolle (Fabriikki, sali F119). Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki VESOn jäsenet. 

Kokouksessa mm. esitellään kuluvaa toimi- ja tilikautta (1.1.2023–31.12.2023) sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2024. Kokouksessa vahvistetaan myös kauden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Sääntöjen mukaan vuosikokoukselle esitettävät aloitteet tulee lähettää viimeistään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta hallitukselle.

Vuosikokouksen esityslista

I Kokouksen avaus
II Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
III Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen
IV Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
V Läsnäolijoiden toteaminen
VI Esityslistan hyväksyminen
VII Ilmoitusasiat

VIII Toimikauden 1.1.2023–31.12.2023 osavuositoimintakertomuksen esittely
IX Tilikauden 1.1.202331.12.2023 osavuositalouskatsauksen esittely

X Toimikauden 2024 jäsenmaksujen suuruuden päättäminen
XI Toimikauden 2024 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen
XII Toimikauden 2024 talousarvion esittely ja vahvistaminen
XIII Toimikauden 2024 toiminnantarkastajien valinta
XIV Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2024
XV Toimikauden 2024 hallituksen jäsenten valinta järjestyksessä;


XVI Toimikauden 2024 toimihenkilöiden valinta järjestyksessä;

XVII Muut esille tulevat asiat
XVIII Kokouksen päättäminen


Vuosikokouksessa hyväksytyt asiakirjat:

Toimintakertomus 2022 

Tilinpäätös 1.10.2021-31.12.2022 

Talousarvio 2024 

Toimintasuunnitelma 2024 


Vuosikokouksessa valitaan myös hallitus ja toimihenkilöt toimikaudelle 2024. Hallitukseen voi hakea jokainen VESOn jäsen. Myös vuosikokouksen aikana on mahdollista asettua ehdolle. Lisätietoa hallituspesteistä löytyy esimerkiksi Instagramistamme @veso_ry.

Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi hallitus- tai toimihenkilöpestiä kohtaan oheisesta lomakkeesta 8.12. mennessä: Google Forms 


Hallitukseen ja toimihenkilöiksi haetaan toimijoita seuraaviin rooleihin: 

Hallituspestit 2024

Toimihenkilöt 2024

HALLITUSHAKIJAN UKK

Miten hallitus ja toimihenkilöt valitaan?
Hallitus ja toimihenkilöt valitaan vuosikokouksessa äänestämällä. Hakijat esittäytyvät ja heiltä kysytään sekä yleisiä että pestikohtaisia kysymyksiä. Myös kokouksen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä hakijoille. Äänestys toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä.


Kuinka paljon hallitustoiminta vie aikaa?
Vuonna 2023 hallitus on kokoustanut joka toinen viikko noin kahden tunnin ajan. Hallituksen kokousten lisäksi ennen tapahtumia on ollut erillinen tapahtuman suunnittelupalaveri. Näiden lisäksi aikaa kuluu oman pestin tehtävien hoitamiseen, sekä tietenkin tapahtumapäivinä tapahtumien järjestelyyn ja siivoamiseen.


Pestikuvaukset

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu hallituksen johtaminen, kokousten koolle kutsuminen sekä VESOn juoksevien asioiden hoitaminen. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja kehittäminen ovat myös tärkeä osa pestiä.

Varapuheenjohtaja toimii yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja sijaistaa tätä tarvittaessa. Myös yhteydenpito muiden osakuntien ja järjestöjen kanssa kuuluu varapuheenjohtajan tehtäviin.

Sihteerin vastuualueisiin kuuluu kokousten pöytäkirjojen laatiminen, esityslistojen valmistelu sekä jäsenrekisterin ylläpitäminen. Sihteeri vastaa myös VESOn vuokraustoiminnasta.

Yrityssuhdevastaava ylläpitää olemassaolevia ja solmia uusia yhteistyösuhteita. Ysvi nappaa parhaat diilit vesolaisille!

Talousvastaava vastaa taloudesta, kuten kirjanpidosta, maksuliikenteestä, talousarviosta sekä tilinpäätöksestä. Kaikki pankkiasiat kuuluvat talousvastaavan hommiin.

Viestintävastaava vastaa VESOn somesta, visuaalisesta yleisilmeestä sekä nettisivuista. Hänen apunaan toimivat viestintätoimihenkilöt, joiden ohjaamisesta viestintävastaava on vastuussa.

Projektivastaava on vastuussa tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänen apunaan toimivat tapahtumatoimihenkilöt, joiden ohjaamisesta tapahtumavastaava on vastuussa. Tapahtumavastaava on paripesti yhdessä jäseniltavastaavan kanssa

Jäseniltavastaava on vastuussa kuukausittaisten jäseniltojen järjestämisestä. Hänen apunaan toimivat tapahtumatoimihenkilöt, joiden ohjaamisesta jäseniltavastaava on vastuussa. Jäseniltavastaava on paripesti yhdessä tapahtumavastaavan kanssa.


Viestintätoimihenkilöiden tehtävänä on toteuttaa viestintää yhdessä viestintävastaavan kanssa. Toimihenkilöt voivat sopia työnjaosta omien kiinnostustensa mukaan toimikauden alettua.

Tapahtumahenkilöiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tapahtumia yhdessä tapahtuma- ja jäseniltavastaavan kanssa. Toimihenkilöt voivat sopia työnjaosta omien kiinnostustensa mukaan toimikauden alettua.