Tervetuloa vuosikokoukseen 5.12.

Tervetuloa VESOn vuosikokoukseen maanantaina 5.12. klo 17.00 alkaen Vaasan yliopiston Wolff-auditorioon (Tervahovi-rakennus, B201). Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki VESOn jäsenet. Esityslistan liitteet päivitetään tälle sivulle lähempänä kokousta.

Kokouksessa mm. esitellään kuluvaa toimi- ja tilikautta (1.10.2021–31.12.2022) sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2023. Vuoden 2021 vuosikokous päätti siirtää yhdistyksen toimi- ja tilikauden vastaamaan kalenterivuotta, minkä vuoksi toimi- ja tilikausi ovat vielä kesken, ja tilinpäätös ja toimintakertomus tullaan vahvistamaan vasta ensi vuoden yleiskokouksessa.

Sääntöjen mukaan vuosikokoukselle esitettävät aloitteet tulee lähettää viimeistään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta hallitukselle.

Vuosikokouksen esityslista

I Kokouksen avaus
II Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
III Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen
IV Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
V Läsnäolijoiden toteaminen
VI Esityslistan hyväksyminen
VII Ilmoitusasiat

VIII Toimikauden 1.10.202131.12.2022 osavuositoimintakertomuksen esittely
IX Tilikauden 1.10.2021
31.12.2022 osavuositalouskatsauksen esittely

X Toimikauden 2023 jäsenmaksujen suuruuden päättäminen
XI Toimikauden 2023 toimintasuunnitelman esittely ja vahvistaminen
XII Toimikauden 2023 talousarvion esittely ja vahvistaminen
XIII Toimikauden 2023 toiminnantarkastajien valinta
XIV Toimikauden 2023 hallituksen ja toimihenkilöiden kokoonpanon vahvistaminen
XV Toimikauden 2023 hallituksen jäsenten valinta
XVI Toimikauden 2023 toimihenkilöiden valinta

XVII Muut esille tulevat asiat
XVIII Kokouksen päättäminen


Liitteet (päivitetään tälle sivulle lähempänä kokousta)

Vuosikokouksessa valitaan myös hallitus ja toimihenkilöt toimikaudelle 2023. Hallitukseen voi hakea jokainen VESOn jäsen. Myös vuosikokouksen aikana on mahdollista asettua ehdolle. Lisätietoa hallituspesteistä löytyy esimerkiksi Instagramistamme @veso_ry.

Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi hallitus- tai toimihenkilöpestiä kohtaan oheisesta lomakkeesta 2.12. mennessä: https://forms.gle/q6ZHU9srUHeYKJeo6.


Hallitukseen ja toimihenkilöiksi haetaan toimijoita seuraaviin rooleihin:

Hallituspestit 2023

  • Puheenjohtaja

  • Varapuheenjohtaja

  • Sihteeri

  • Talousvastaava

  • Yrityssuhdevastaava

  • Tapahtumavastaava

  • Jäseniltavastaava

  • Viestintävastaava

Toimihenkilöt 2023

  • 1–3 tapahtumatoimihenkilöä

  • 1–3 viestintätoimihenkilöä

HALLITUSHAKIJAN UKK

Miten hallitus ja toimihenkilöt valitaan?
Hallitus ja toimihenkilöt valitaan vuosikokouksessa äänestämällä. Hakijat esittäytyvät ja heiltä kysytään sekä yleisiä että pestikohtaisia kysymyksiä. Myös kokouksen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä hakijoille. Äänestys toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä.


Kuinka paljon hallitustoiminta vie aikaa?
Vuonna 2022 hallitus on kokoustanut joka toinen viikko noin kahden tunnin ajan. Hallituksen kokousten lisäksi ennen tapahtumia on ollut erillinen tapahtuman suunnittelupalaveri. Näiden lisäksi aikaa kuluu oman pestin tehtävien hoitamiseen, sekä tietenkin tapahtumapäivinä tapahtumien järjestelyyn ja siivoamiseen.


Pestikuvaukset

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu hallituksen johtaminen, kokousten koolle kutsuminen sekä VESOn juoksevien asioiden hoitaminen. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja kehittäminen ovat myös tärkeä osa pestiä.

Varapuheenjohtaja toimii yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja sijaistaa tätä tarvittaessa. Myös yhteydenpito muiden osakuntien ja järjestöjen kanssa kuuluu varapuheenjohtajan tehtäviin.

Sihteerin vastuualueisiin kuuluu kokousten pöytäkirjojen laatiminen, esityslistojen valmistelu sekä jäsenrekisterin ylläpitäminen. Sihteeri vastaa myös VESOn vuokraustoiminnasta.

Yrityssuhdevastaava ylläpitää olemassaolevia ja solmia uusia yhteistyösuhteita. Ysvi nappaa parhaat diilit vesolaisille!

Talousvastaava vastaa taloudesta, kuten kirjanpidosta, maksuliikenteestä, talousarviosta sekä tilinpäätöksestä. Kaikki pankkiasiat kuuluvat talousvastaavan hommiin.

Viestintävastaava vastaa VESOn somesta, visuaalisesta yleisilmeestä sekä nettisivuista. Hänen apunaan toimivat viestintätoimihenkilöt, joiden ohjaamisesta viestintävastaava on vastuussa.

Tapahtumavastaava on vastuussa tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänen apunaan toimivat tapahtumatoimihenkilöt, joiden ohjaamisesta tapahtumavastaava on vastuussa. Tapahtumavastaava on paripesti yhdessä jäseniltavastaavan kanssa

Jäseniltavastaava on vastuussa kuukausittaisten jäseniltojen järjestämisestä. Hänen apunaan toimivat tapahtumatoimihenkilöt, joiden ohjaamisesta jäseniltavastaava on vastuussa. Jäseniltavastaava on paripesti yhdessä tapahtumavastaavan kanssa.


Viestintätoimihenkilöiden tehtävänä on toteuttaa viestintää yhdessä viestintävastaavan kanssa. Toimihenkilöt voivat sopia työnjaosta omien kiinnostustensa mukaan toimikauden alettua.

Tapahtumahenkilöiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tapahtumia yhdessä tapahtuma- ja jäseniltavastaavan kanssa. Toimihenkilöt voivat sopia työnjaosta omien kiinnostustensa mukaan toimikauden alettua.